MOPS Bydgoszcz

Poszukujemy pracownika na stanowisko Pracownika Socjalnego

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych wymogów określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z p
óźn. zm. ):

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

2. Dodatkowym atutem osoby ubiegającej się o pracę będzie doświadczenie w pracy
na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz posiadanie dyplomu ukończenia specjalizacji I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

3. Osoby zainteresowane proszone są o osobiste zgłoszenie się do Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej ,,Błonie mieszczącego się przy
ul.
Broniewskiego 1 w Bydgoszczy, w terminie do dnia 29.03.2019 r. w godzinach
od 7.30 do 15.30, w pi
ątki od 7.30 do 13.30 ( telefon kontaktowy 0523390640 ).