MOPS Bydgoszcz

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” – INFORMACJA

W związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że termin naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu w kolejnym roku realizacyjnym, wyznaczony jest od dnia 1 listopada 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.
Termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 30 listopada 2018. Pragniemy zwrócić uwagę, iż do udziału w listopadowej turze naboru wystąpień zapraszamy zarówno te WTZ-y, które już realizują przedmiotowy program, jak i te, które chciałyby dopiero włączyć się w jego realizację.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli WTZ do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu, które dostępne są na stronie internetowej PFRON:
Program „Zajęcia klubowe w WTZ”