MOPS Bydgoszcz

II i III EDYCJA WARSZATÓW DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na przełomie września i października br. planuje przeprowadzenie kolejnych dwóch edycji bezpłatnych warsztatów dla opiekunów faktycznych w zakresie:

  • pierwszej pomocy przedmedycznej (2-dniowe)

  • wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych (4-dniowe).

Warsztaty te nie mają charakteru zawodowego.

Opiekun faktyczny (nieformalny) – to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny (może to być również sąsiad/ sąsiadka lub inna osoba, która pomaga w jakikolwiek sposób osobie niesamodzielnej).

W/w warsztaty realizowane są w ramach projektu „Witalni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu, które mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Ogrodowej 9, tel. 52/325-44-43/33