MOPS Bydgoszcz

II Warsztaty bębniarskie w „Bocianiej Oazie”

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Fundacji O To Chodzi Edukacja Bez Granic, w dniu 12 czerwca 2018 r. w Klubie Seniora „Bociania Oaza” odbyły się II warsztaty bębniarskie. Warsztaty poprowadził Pan Piotr Schutta.
Seniorzy aktywnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Lidii Kluszczyńskiej i Fundacji O To Chodzi Edukacja Bez Granic za zaangażowanie w działalność Naszego Klubu.