MOPS Bydgoszcz

„DOBRE SĄSIEDZTWO” – edukacyjno-kulturalny projekt modułowy wsparcia dzieci z dzielnicy Fordon

Miesiąc maj okazał się dla Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej Fordon owocny w nawiązanie nowej, cennej współpracy z sąsiadami zza Odry. Skontaktowało się z nami niemieckie Stowarzyszenie ”Bundesbiker – Motorsportgruppe des Bundes e.V” z Berlina, które zrzesza osoby pasjonujące się motoryzacją, a w swoim statucie posiada wpis o potrzebie angażowania się w różnego rodzaju projekty socjalne w całej Europie. Bydgoszcz i Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej Fordon jest pierwszym miastem, w którym podjęto współpracę. Inicjatorem rozmów ze strony niemieckiej była pani Cristina Bosch i Angela Wieczorek, a po stronie ROPS Fordon stanęła pani Małgorzata Puk – pracownik socjalny naszego Ośrodka. Rozmowy przyjaciół zaowocowały pomysłem, który przełożył się na wspólny plan. Władzom Stowarzyszenia przedstawiliśmy nasze marzenia o zwiększeniu dostępu dzieci z rodzin objętych pomocą, na wykorzystanie oferty kulturalno-edukacyjnej funkcjonującej w przestrzeni naszego regionu. Odpowiedź była błyskawiczna. Dla nas pozytywna i radosna. Stowarzyszenie postanowiło przekazać równowartość kwoty 1950 euro w formie sfinansowania zaproponowanych przez nas działań.

Symboliczne przekazanie czeku odbyło się dnia 30.05.2018 pod Operą Nova, gdzie przybyliśmy z dziećmi, czekając na przyjazd motocyklistów z Niemiec. Około godziny 17-stej pod gmach Opery przyjechali nasi darczyńcy, co wzbudziło zrozumiałe wielkie zaciekawienie dzieci. W spotkaniu uczestniczyła Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec, była Minister Stanu pani Cornelia Pieper, która okazała duże zainteresowanie nasza pracą i podejmowanym projektem. Władze lokalne reprezentował zastępca Prezydenta Bydgoszczy pan Mirosław Kozłowicz.

Spotkanie przebiegło w wyjątkowo radosnej i przyjaznej atmosferze, a dzieci w dowód wdzięczności za okazane zainteresowanie przekazały podziękowania i drobne upominki z wizerunkiem miasta Bydgoszcz. Dzieci otrzymały kultowe już słodycze od przedstawiciela firmy HARIBO, a dorośli spoglądali z zazdrością wspominając swoje dzieciństwo.

Jeszcze tego samego dnia grupa dzieci w towarzystwie rodziców i pracowników ROPS Fordon miała możliwość uczczenia swojego święta Dnia Dziecka spotkaniem przy ogromnych lodach w Restauracji Sowa, co stanowiło część pierwszego modułu kulturalnego. Nasi podopieczni otrzymali również vouchery na przedstawienie baletowe pt.”Królewna Śnieżka”, w którym uczestniczyli 02.06.2018 w Operze Nova. Tegoroczny Dzień Dziecka okazał się dla nich wyjątkowo radosny.

Kolejne moduły wchodzące w skład projektu to:

– 27.06.2018 – mini zawody sportowe i przekazanie wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin objętych pomocą;

– 08.09.2018 – wycieczka autokarowa do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu – aktywne zwiedzanie z przewodnikiem; zabawy naukowe polegające na aktywnym uczestnictwie w zapoznawaniu się z przedstawionymi tam modelami potwierdzającymi teorie fizyki, chemii i biologii oraz sala multimedialna.

– 09.2018 (dokładny termin ustalony zgodnie z repertuarem teatru) – wyjście na spektakl teatralny „Pchła Szachrajka” w Teatrze Polskim w Bydgoszczy

Otrzymana darowizna, to możliwość zrealizowania planów, które niewątpliwie poprawią dostęp dzieci do kultury wyższej. Wyjście do teatru i opery, poznawanie otaczającego świata poprzez doświadczenia naukowe w przystępny, ciekawy sposób w miejscach specjalnie do tego zorganizowanych, czy przekazanie wyprawek szkolnych to wypełnienie zobowiązań wobec naszych darczyńców..

Cieszymy się, że to nasi podopieczni zostali wskazani jako beneficjenci działalności, którą prowadzi Stowarzyszenie. Uznanie budzi indywidualne podejście do naszych potrzeb. To wsparcie, które pracownicy ROPS Fordon przekładają na działanie, dostarczy dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń i pozytywnych emocji. Z przyjemnością będziemy mówić o Stowarzyszeniu ”Bundesbiker – Motorsportgruppe des Bundes e.V” jako organizacji, która promuje i dba o budowanie idei wspólnoty, sąsiedzkiej pomocy i pozytywnego działania. .