MOPS Bydgoszcz

,,Obczajamy Bydzię’’ – zajęcia terenowe

W sobotę drugiego czerwca br. dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie wzięli udział w ciekawej akcji ,,Obczajamy Bydzię’’. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Fundacja ,,Brwi’’ przy współpracy takich partnerów jak: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Kino ,,Orzeł’’. Ideą zabawy było zachęcenie ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zadaniem uczestników było odwiedzenie wszystkich miejsc z otrzymanej listy umieszczonych na mapie Bydgoszczy i zrobienie sobie w każdym z nich wspólnego zdjęcia. Trasa objęła instytucje kultury i ciekawe miejsca w obrębie miasta. Po zaliczeniu zadania wszyscy uczestnicy gry terenowej odebrali nagrody w postaci biletów do kina ,,Orzeł’’.

Wspólne spędzenie czasu wolnego dostarczyło wielu wrażeń i pozytywnych emocji.