MOPS Bydgoszcz

Spotkania superwizyjne w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W dniach 05-06.06.2018 r. koordynatorzy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w spotkaniach superwizyjnych, których celem nadrzędnym było przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Dzięki tej formie rozwiązywania problemów można lepiej zauważyć własne potrzeby i potrzeby podopiecznego oraz nabrać pewności co do zastosowania konkretnego rozwiązania.

Spotkania superwizyjne prowadziła dr n. hum. Dominika Łęcka, Kierownik Ośrodka Rozwoju Osobistego dla Kobiet „Motylarnia” w Toruniu.