MOPS Bydgoszcz

Projekt „Witalni”

m.bydgoszcz-logotypy kolor

Głównym celem projektu „Witalni” jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, które mają trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych na terenie Miasta Bydgoszczy.

Wsparcie realizowane jest od  listopada 2017r.

Do kwietnia 2018r. udało nam się w ramach projektu objąć usługami opiekuńczymi 104 osoby i zrealizować 10.351 h, natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 10 osób i zrealizowano 620 h. Usługi realizowane były w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych przez opiekunki z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy uwzględniając indywidualne potrzeby uczestników projektu. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.

W dniu 08.05.2018r. zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla opiekunów fatycznych osób niesamodzielnych, którzy obecnie biorą udział w warsztatach w zakresie podstawowych czynności pielęgnacyjnych dla osób niesamodzielnych oraz warsztatach w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.