MOPS Bydgoszcz

Warsztaty dla opiekunów faktycznych

Przechwycenie obrazu ekranu_2018-04-19_10-28-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje projekt „Witalni” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Do projektu poszukujemy opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, którzy byliby zainteresowani udziałem w bezpłatnych warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej (2-dniowe) oraz warsztatach w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych (4-dniowe).

Opiekun faktyczny (nieformalny) – to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny (może to być również sąsiad/ sąsiadka lub inna osoba, która pomaga w jakikolwiek sposób osobie niesamodzielnej).

Osoby zainteresowane udziałem w w/w warsztatach zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 8 maja 2018r., o godzinie 16:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Ogrodowej 9, II piętro, pokój 47c.

Realizacja warsztatów planowana jest od 14 maj 2018 roku.