MOPS Bydgoszcz

Spotkanie „Bocianiej Oazy” z Panem Eugeniuszem Zarzyckim

W dniu 17 kwietnia 2018 r., w Klubie Seniora „Bociania Oaza” odbyło się spotkanie Seniorów z Panem Eugeniuszem Zarzyckim- kombatantem i lokalnym patriotą.

Pan Zarzycki przez wiele lat podejmowała działania mające na celu poprawę funkcjonowania mieszkańców bydgoskiej dzielnicy Jachcice.

Jest wielokrotnie odznaczanym społecznikiem, którego działalność przyniosła mieszkańcom Jachcic korzyści.

Dziękujemy za spotkanie i życzymy zdrowia i dalszych sukcesów w podejmowanych działaniach.

Zapraszamy również na kolejne spotkanie Klubu Seniora „Bociania Oaza”, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r., o godz. 13:30 w siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Śródmieście” w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9!