MOPS Bydgoszcz

V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny Gdynia 2016

W dniach 12 i 13 września br., w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbył się V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób, asystentów rodziny, specjalistów pracy z rodziną i naukowców z całej Polski. Swoją obecnością zaszczyciła pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bydgoszcz reprezentowały Anna Sadowska i Agnieszka Bandura z Działu Wsparcia Rodziny i Asysty MOPS w Bydgoszczy.

Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny posłużył do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodziną, mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Była także okazja do kontynuacji dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy asystentów.

Jednym z ważniejszych elementów Zlotu była również integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz innymi profesjonalistami działającymi w obszarze asysty rodzinnej.

Hasłem przewodnim tegorocznego zlotu była: „Rola i zadania asystenta rodziny w kontekście działań innych służb społecznych”.

Gospodarzami V Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny był Wiceprezydent Miasta Gdyni wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, a współorganizatorami byli Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Patronami medialnymi wydarzenia byli: Dziennik Bałtycki, portal naszemiasto.pl oraz pisma branżowe „Doradca w pomocy społecznej”, „Problemy Społeczne” i „Wiadomości pomocy
i integracji społecznej”.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Rafalska (druga od prawej), przedstawiciel Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS w Bydgoszczy, Anna Sadowska (pierwsza od prawej) oraz asystenci rodziny z gminy Sanok (po lewej).pracownicy Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS w Bydgoszczy na V Zlocie Asystentów Rodziny w Gdyni