MOPS Bydgoszcz

Karta Dużej Rodziny

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 października 2014 r. w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został wyznaczony do realizacji programu oraz przyznawania Karty Dużej Rodziny w mieście Bydgoszczy.

Zgodnie z Zarządzeniem, podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków i wydawania Kart jest Referat Ewidencji Ludności Miasta Bydgoszczy – Biura Meldunkowe zgodne z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

Aby zapoznać się z Zarządzeniem – przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy (kliknij tutaj).

Procedura realizacji programu w mieście Bydgoszczy do pobrania (kliknij tutaj).

Logo programu Karta Dużej Rodziny - pięcioosobowa rodzina w wersji rysunkowej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Karcie Dużej Rodziny – odwiedź portal Rodzina.gov.pl (kliknij tutaj).

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny pobrać można z portalu rodzina.gov.pl, zakładka „Duża rodzina” (kliknij tutaj).