MOPS Bydgoszcz

Plan szkoleń na 2019 r. w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Szkolenia psychoedukacyjne
Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2019 rok
ul. Toruńska 272, pokój 55 lub 57,

telefon kontaktowy: (52) 330 – 12 – 54, (52) 330 – 12 – 55

Data, godziny

Temat szkolenia

Tematyka szkoleń

28.02.2019r.

10.00 – 13.00

Skrzywdzone dziecko i odpowiedzialny opiekun – metody wspierania dzieci w rodzinach zastępczych

Szkolenie dla opiekunów zastępczych dotyczące sposobów długofalowego wspierania i pracy z dzieckiem, które doświadczyło trudnych sytuacji życiowych.

Prowadzący: psycholog Anna Jopek

21.05.2019r.

10.00 – 13.00

Praktyczne porady na 365 dni. Jak rozmawiać ze zbuntowanym nastolatkiem?

Szkolenie dla opiekunów zastępczych z elementami treningu kompetencji wychowawczych.

Prowadzący: pedagog Ewa Zielińska

02.07.2019r.

14.00 – 17.00

Chcę być odważny!” – warsztat asertywności dla dzieci w wieku szkolnym

Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa). Zajęcia mają na celu wyposażenie dzieci w metody asertywnego odmawiania.

Prowadzący: psycholog Anna Jopek, psycholog Magdalena Zgórzyńska, pedagog Ewa Zielińska

01.10.2019

10.00 – 13.00

Potrzeby rozwojowe dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i ich zaspakajanie.

Szkolenie dla opiekunów zastępczych poszerzające wiedzę dotyczącą specyficznych potrzeb dzieci w rodzinach zastępczych oraz sposobów uzupełniania deficytów rozwojowych.

Prowadzący: psycholog Magdalena Zgórzyńska