MOPS Bydgoszcz

Plan szkoleń na 2015 r. w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej

grafika - rysunek dziecka przedstawiający pięcioosobową rodzinę

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA PSYCHOEDUKACYJNE W DZIALE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Data, godziny

Temat szkolenia

Tematyka szkoleń

16 kwietnia

10.00 – 13.00

Wspieranie więzi rodzinnych
– rodzina zastępcza a rodzina biologiczna

Zajęcia mające na celu uświadomienie rodzinie zastępczej jej roli oraz istoty pracy na rzecz powrotu dziecka do matki i ojca. Pojęcie straty, więzi. Osoba prowadząca: psycholog Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

maj 2015

Grupa wsparcia
dla rodzin zastępczych spokrewnionych

Cykliczne spotkania rodziców zastępczych, grupa samopomocowa.

21 maja

10.00 – 13.00

Choroba psychiczna w rodzinie dziecka

Podczas wykładu podejmowane są tematy dot. chorób psychicznych (schizofrenia, depresja). Omawiane są sposoby reagowania oraz baza instytucji pomocowych.

4, 11 i 18
sierpnia

15.00 – 17.00

Letnia Szkoła Emocji –
warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym

Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa). Zajęcia praktyczne koncentrujące się na metodach rozładowywania negatywnych emocji. Osoby prowadzące psycholodzy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

17 września

10.00 – 13.00

Dziecko niepełnosprawne – jak sobie z tym radzić?

Na zajęciach podejmowane są następujące tematy: przyczyny niepełnosprawności, problem akceptacji dziecka niepełnosprawnego, niepełnosprawny nie zawsze znaczy gorszy, baza instytucji pomocowych.

Zajęcia przeprowadzane w formie grupy samopomocowej z wykładem. Osoby prowadząca: pedagog Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

18 listopada

10.00 – 13.00

Warsztaty metod wychowawczych
dla rodziców zastępczych

Zajęcia praktyczne skierowane do rodziców zastępczych, przeprowadzane na zasadzie warsztatów i scenek. Omawianie konkretnych problemów wychowawczych. Rozwijanie umiejętności i metod wychowawczych, podstawy komunikacji interpersonalnej. Osoby prowadzące: psycholodzy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

 

Organizatorem spotkań jest Dział Rodzinnej Pieczy Zastepczej,
ul. Toruńska 272, tel. 52 330 12 50.