MOPS Bydgoszcz

Aktualności

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Szanowni Państwo. Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, w myśl którego produkty pierwszej potrzeby, takie jak art. żywnościowe czy środki higieny osobistej, zostaną dostarczone osobie zainteresowanej do miejsca zamieszkania.…

Realizacja Programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” -edycja 2020, który współfinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 października 2020r do 31 grudnia…

Zakończenie projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2”

W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części…

REALIZACJA PROJEKTU „RODZINA W CENTRUM 2” W CZASIE PANDEMII

W drugim kwartale 2020 roku przyszło nam na dobre dostosować się do nowej rzeczywistości tzw. covidowej. Od kwietnia do czerwca uczestnicy projektu i osoby potrzebujące wsparcia mogli korzystać ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (psychiatrycznego, psychologicznego, prawnego, pedagogicznego) oraz terapii w „lekko”…

„Lepsze jutro” – informacja

W związku z zakończeniem 30.04.2020r. realizacji projektu „Lepsze jutro” (RPKP.09.03.02-04-0070/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,…

Zmiana adresu ROPS Bartodzieje

Szanowni Klienci Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 września br. Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Bartodzieje” zostaje przeniesiony na ulicę Czerkaską 22. W czasie, przewidzianej w dniach 21-25 września, przeprowadzki kontakt z pracownikami ośrodka możliwy będzie w dotychczasowej siedzibie. Komunikacja pośrednia…

Projekt „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy”

Wyższa Szkoła Gospodarki wraz z partnerami Fundacją PRO OMNIS oraz Urzędem Miasta w Bydgoszczy wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Bydgoszczy rozpoczyna rekrutację do projektu „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach…

W poniedziałek jesteśmy nieczynni

W związku z zarządzaniem 102/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy dnia 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy będzie nieczynny.