MOPS Bydgoszcz

Aktualności

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Karty parkingowe…

Zmiana terminu przyjmowania wniosków PFRON

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w…

,,DZIECIĘCY TYGIEL”

Z wielką przyjemnością świetlica opiekuńczo – wychowawcza „Dziecięcy Tygiel” działająca przy Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej „Błonie” ma zaszczyt poinformować, że została nagrodzona w akcjach organizowanych przez Urząd Miasta Bydgoszcz promujących ekologię pt. „Czysta Bydgoszcz”. Świetlica została zaproszona do Pałacu Młodzieży…

,,DZIECIĘCY TYGIEL”

29.05 dzieci ze świetlicy „Dziecięcy Tygiel” udały się do Opery Nova na przedstawienie baletowe pt. „Kot w butach”. Dzieci zachwycone były muzyką, tańcem, barwnymi strojami. Niektóre z nich były w operze po raz pierwszy. Po spektaklu przeszliśmy przez Most Zakochanych…

BYDGOSKA SPARTAKIADA ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY

Dnia 17 czerwca w Bydgoszczy na stadionie WKS ,,Zawisza” przy ul. Sielskiej 12 w Fordonie odbędzie się III Bydgoska Spartakiada Środowiskowych Domów Samopomocy. Impreza trwać będzie od godź. 10.oo do 14.30. Program Imprezy: 10.00 – 10.10 UROCZYSTE OTWARCIE I PRZYWITANIE…

„NOWE MOŻLIWOŚCI” – projekt dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym zaprasza do udziału w projekcie „NOWE MOŻLIWOŚCI- aktywizacja społeczno-zawodowa 40 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności z województwa kujawsko-pomorskiego” osoby niepełnosprawne w wieku 15-30 lat, niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące województwo kujawsko – pomorskie…

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie,                       Przyszłością, która bez przerwy się otwiera.                                                                                       Jan Paweł II Szanowni Rodzice Zastępczy Z okazji  Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym wyrazy szacunku i podziękowania, za Państwa pracę…

Grupa wsparcia – maj

Dnia 22.05.2014 r. na terenie DRPZ odbyło się kolejne spotkanie Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Tym razem zajmowaliśmy się problematyką związaną z procesem wychowania, umiejętnym stosowaniem granic, nagradzaniem i karaniem oraz egzekwowaniem swoich decyzji. Spotkanie prowadziła Pani Beata Mięsikowska, specjalista…

Zostałeś zwolniony przez pracodawcę? „Czas na nowy start” z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy, czyli dotacje do 40 tys. złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kursy zawodowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet…

2 maja dniem wolnym od pracy

Szanowni Państwo, Zarządzeniem Nr 71/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ustanowił dzień 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS-u. treść zarządzenia

http://mopsbydgoszcz.pl/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css