MOPS Bydgoszcz

Aktualności

Karta Dużej Rodziny

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 października 2014 r. w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został wyznaczony do realizacji programu oraz przyznawania Karty Dużej Rodziny w mieście Bydgoszczy. Zgodnie z Zarządzeniem, podmiotem…

Dziecięcy Tygiel

Świetlica „Dziecięcy Tygiel” zaprasza dzieciaki w wieku od 6 do 12 lat w godzinach od 13.00 – 17.00. Zapewniamy fachową pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia dydaktyczne i plastyczne, ciekawe gry planszowe i playstation, wyjścia do kina i teatru, wycieczki oraz…

Dni bezpłatnych porad prawnych

Dni bezpłatnych porad prawnych

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22 – 27 września 2014r. odbędzie się ogólnopolska akcja „Niebieski Parasol” – Dni Bezpłatnych Porad Prawnych pod hasłem: „Bądź mądry przed szkodą. Praca – Rodzina – Biznes”. Towarzyszyć jej będzie szeroka kampania informacyjna o zasięgu ogólnopolskim…

Wakacje w ,,Dziecięcym Tyglu”

W „ Dziecięcym Tyglu” kolejna grupa dzieci zakończyła zajęcia wakacyjne. Na pewno wszystkim dzieciom w pamięci pozostaną warsztaty plastyczne w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, podczas których dzieci niczym prawdziwi artyści tworzyli swoje wyjątkowe dzieła. Poza tym wszystkie…

Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start.

Zostałeś zwolniony przez pracodawcę? „Czas na nowy start” z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy WEŹ UDZIAŁ W KURSIE DOSTOSOWANYM DO TWOICH INDYWIDUALNYCH POTRZEB! Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt „Powrót na rynek…

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Uwaga! Zmiana…

Zmiana terminu przyjmowania wniosków PFRON

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w…

,,DZIECIĘCY TYGIEL”

Z wielką przyjemnością świetlica opiekuńczo – wychowawcza „Dziecięcy Tygiel” działająca przy Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej „Błonie” ma zaszczyt poinformować, że została nagrodzona w akcjach organizowanych przez Urząd Miasta Bydgoszcz promujących ekologię pt. „Czysta Bydgoszcz”. Świetlica została zaproszona do Pałacu Młodzieży…

http://mopsbydgoszcz.pl/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css