MOPS Bydgoszcz

Aktualności

„PRZEDSIĘBIORCY NA START!”

Szanowni Państwo, Firma Kompass Consulting realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwa projekty adresowane do osób powyżej 29 r.ż. biernych zawodowo lub bezrobotnych: Adresowany zarówno do mężczyzn, jak i kobiet projekt PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej…

Wizyta harcerek i zuchów w „Bocianiej Oazie”

W dniu 08.02.2018r. Seniorzy „Bocianiej Oazy” gościli w swoim Klubie zuchy Bydgoskiej Gromady Zuchenek „Naftis z morskiej głębiny” wchodzącej w skład 10 Bydgoskiej Drużyny Harcerek ARKADIA. Goście zaprezentowali przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.…

Wizyta młodzieży w ROPS Fordon

Po raz kolejny młodzież o wielkich sercach i wrażliwości z Pierwszego Zespołu Szkół Prywatnych – Menedżerskiego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy ul. Staszica 4, w dniu 19.12.2017roku przyjechała do Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fordonie z przygotowanymi przez siebie paczkami świątecznymi…

Projekt „Aktywność – szansa na zatrudnienie”

Projekt ukierunkowany jest dla osób biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością i o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.…

BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW

Sprawa związana z bezpieczeństwem seniorów była tematem przewodnim na pierwszym w tym roku spotkaniu klubu seniora. W dniu 16.01.2018r. w „Lawendowej Przystani” gościliśmy przedstawicieli komisariatu policji „ Błonie”, którzy wygłosili prelekcję związaną z wspomnianym tematem jak ważnym dla naszych seniorów.…

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

Uprzejmie informuję, iż pogrzeb dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 r. o godzinie 10:00 na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej 20 (kwatera dziecięca) w Grobie Dzieci Utraconych.

PFORN – przyjmowanie wniosków

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Bydgoszczy ul. Toruńska 272 informuje, że od dnia 1 lutego 2018r., rozpoczyna przyjmowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (bezrobotnej lub poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu) zamieszkałej w Bydgoszczy.…