MOPS Bydgoszcz

Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

W piątek 20 listopada pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, świętowali Dzień Pracownika Socjalnego. Uroczyste spotkanie z władzami miasta odbyło się w ratuszu. Zgromadzonych w imieniu prezydenta Rafała Bruskiego powitała zastępca prezydenta Iwona Waszkiewicz, która…

Informacja dla osób bezdomnych

W związku z zbliżającym się okresem zimowym  Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Wyżyny” poniżej przedstawia  możliwości  noclegowe dla osób bezdomnych oraz możliwości uzyskania innych form wsparcia m. in. w postaci ciepłych posiłków i odzieży.

Klub Seniora „ Młodzi duchem ” przy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „ Wodny Kraj ” ul. Toruńska 185.

Dzięki zaangażowaniu i aktywności seniorów z terenu  dzielnicy Łęgnowo Wieś oraz inicjatywy  wychowawcy świetlicy „Wodny Kraj” przy współpracy pracowników Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej ‚Wyżyny” powstał w kwietniu br. Klub Seniora „Młodzi Duchem”. Najważniejszym celem klubu jest aktywizacja społeczna, kulturalna i…

Zapraszamy do punktu informacji obywatelskiej

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Wyżyny” ul. Kapuściska  10 informuje, że w siedzibie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej mieszczącej się przy ul. Świetlicowej 8 od 2011 r. działa  Punktu Informacji Obywatelskiej dla mieszkańców Łęgnowa. Punkt   udziela indywidualnych porad obywatelom,  informuje ich w …

Odbył się Dzień Otwarty dla Seniorów

W dniu 13.11.2015r w siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Bartodzieje” odbył się Dzień Otwarty dla Seniorów. Przybyłe osoby zasięgały informacji na różne tematy: zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych hospicjów korzystania z usług opiekuńczych, współfinansowanych przez gminę korzystania z usług pielęgniarskich finansowanych…

Stres – pogromca wewnętrznej harmonii

W dniu 03.11.2015 r. w siedzibie  ROPS „Fordon” odbyło się spotkanie skierowane do rodziców biologicznych oraz rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z rejonu dzielnicy Fordon na temat „Stres – pogromca wewnętrznej harmonii”. Na spotkanie przybyło 15 osób pełniących funkcję rodzin…

Kampania Białych Serc w „Dziecięcym Tyglu”

W dniach 12-27 października świetlica „Dziecięcy Tygiel” po raz kolejny uczestniczyła w już XI edycji Kampanii Białych Serc – czyli ogólnopolskim proteście przeciwko narkotykom! Nie obyło się przy tej okazji bez zajęć profilaktycznych, dotyczących szkodliwości narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.…

Samorząd wobec problemów społecznych w Bydgoszczy

Samorząd wobec problemów społecznych w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz wraz z Ośrodkiem Monitorowania Jakości Polityki Społecznej prowadzą badanie pt. „Samorząd wobec problemów społecznych w Bydgoszczy”. Jednym z narzędzi badania jest internetowa ankieta, którą znaleźć można pod adresem problemyspoleczne.badanie.net. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Bydgoszczy do udziału w badaniu i…

http://mopsbydgoszcz.pl/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css