MOPS Bydgoszcz

Aktualności

Pochówek w grobie dzieci utraconych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy informuję, że pochówek dzieci martwo urodzonych w Grobie Dzieci Utraconych odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016r. o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej 20 (kwatera dziecięca)

Podziękowania DRPZ

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie dziękuje Firmie Beniamin Sp. z o.o., ul. Wspólna 4, Ciele za wykonanie ulotek promujących ideę rodzicielstwa zastępczego. Dziękując za okazane wsparcie życzymy dalszych sukcesów i wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę.

Senior i komputer…!

I to już nasze ostatnie zajęcia z zakresu podstawowej nauki i obsługi komputera, które odbyły się w dniu 09.06.2016r. w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Bydgoszczy. Tym razem wszyscy uczestnicy przypomnieli sobie teoretyczne podstawy wyuczonego materiału a następnie…

Partnerska umowa współpracy

Informujemy, iż w miesiącu maju 2016r. została podpisana Partnerska Umowa Współpracy zawarta pomiędzy „ Stowarzyszeniem z Potrzeby Serca” reprezentowanym przez Prezesa Honoratę Wilk, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej reprezentowanym przez Dyrektora Renatę Dębińską. Wykonawcą zadań niniejszego porozumienia partnerskiego jest Rejonowy…

Asysta rodzinna zorganizowała „Dzień Rodziny” i spotkanie z cyklu „Bezpieczne Wakacje”

W dniu 11.06.2016r. odbyła się III edycja obchodów „Dnia Rodziny” oraz spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z funkcjonariuszem Policji z cyklu „Bezpieczne Wakacje”. Organizatorami byli pracownicy Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. W przedsięwzięciu wzięły udział rodziny…

Warsztat fotograficzny w ROPS „Fordon”

Zaproszono dzieci w wieku od 10-15 lat na 3 bezpłatne warsztaty fotograficzne. Prowadził kierownik ROPS Fordon p. Marek Tom, którego pasją jest fotografia. Warsztaty mają na celu przekazanie i szerzenie wiedzy o fotografii, podstaw obsługi aparatu, zasad optycznych tworzących obraz,…

Warsztat ceramiczny – ulica Bydgoska 26

Klienci ROPS Fordon wzięli udział w bezpłatnych warsztatach ceramicznych pod kierunkiem p. Małgorzaty Winter artystki działającej w społecznej kawiarni Cafe Rynek, Fundacji „Bez nazwy” i wielu innych akcjach społecznych dzielnicy Fordon. Był to pierwszy warsztat dający okazję poznania alternatywnych form…