MOPS Bydgoszcz

Aktualności ROPS „Bartodzieje”

MIESZKAJ ŁADNIE

Tut. Ośrodek w celu aktywizacji społecznej podejmuje działania zmierzające do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków komunalnych ulicy Harcerskiej w dniu 17 kwietnia zorganizowaliśmy akcję MIESZKAJ ŁADNIE. Mieszkańcy budynków nr 9, 15a, 15b chcieli upiększyć swoje miejsce…

CZAS WOLNY

Na prelekcji krajoznawczej zorganizowanej we współpracy z Klubem Turystów Górskich im. Klimka Bachledy przy Oddziale Miejskim PTTK w dniu 10 kwietnia wzięło udział 6 naszych seniorów. Obejrzeli oni na dużym ekranie bardzo ciekawe fotografie, powstałe podczas licznych imprez oraz wysłuchali…

W ROPS „Bartodzieje” – o ,, Przemocy….”

Dnia 21.03.2018 w ROPS „Bartodzieje” odbył się dyżur specjalistów pracy socjalnej, którzy świadczyli pomoc osobom doświadczającym przemocy. Wraz z dzielnicowymi z Komendy Rejonowej Policji Bydgoszcz – Śródmieście wspólnie rozwiązywali indywidualne przypadki. Celem było przedstawienie nowych możliwości rozwiązywania zgłaszanych problemów związanych…

Stop Cyberprzemocy

Ośrodek Społeczności Lokalnej przy ul. Przemysłowej 34 zaprasza młodzież i dorosłych na spotkanie w dniu 28 listopada o godzinie 16:00. Tematem spotkania będzie Cyberprzemoc: Zagrożenia i Przeciwdziałanie.

Informacja o działalności Ośrodka Społeczności Lokalnej ROPS Bartodzieje

Ośrodek Społeczności Lokalnej przy ul. Przemysłowej 34 to placówka wspierająca dzieci, młodzież, rodziców oraz mieszkańców osiedla bloków socjalnych. Podstawową funkcją placówki jest szeroko rozumiana profilaktyka, a towarzyszą jej funkcje opiekuńcza, wychowawcza, edukacyjna, integracyjna, rozwojowa i pomocowa. Organizujemy spotkania dla mieszkańców,…

WARSZTATY DIETETYCZNE

W listopadzie 2017 odbędą się warsztaty dietetyczne dla osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Warsztaty są organizowane przez nasz Ośrodek w Świetlicy „Puchatek” przy…

DZIEŃ OTWARTY

W dniu 15 września 2017 roku zorganizowaliśmy w siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Bartodzieje” Dzień Otwarty dla Ofiar Przemocy. Przybyłe osoby zasięgały informacji na różne tematy: jakie instytucje pomagają całodobowo ofiarom przemocy, gdzie można zgłosić widzianą w otoczeniu przemoc, jakie…