MOPS Bydgoszcz

Aktualności ROPS „Bartodzieje”

Stop Cyberprzemocy

Ośrodek Społeczności Lokalnej przy ul. Przemysłowej 34 zaprasza młodzież i dorosłych na spotkanie w dniu 28 listopada o godzinie 16:00. Tematem spotkania będzie Cyberprzemoc: Zagrożenia i Przeciwdziałanie.

Informacja o działalności Ośrodka Społeczności Lokalnej ROPS Bartodzieje

Ośrodek Społeczności Lokalnej przy ul. Przemysłowej 34 to placówka wspierająca dzieci, młodzież, rodziców oraz mieszkańców osiedla bloków socjalnych. Podstawową funkcją placówki jest szeroko rozumiana profilaktyka, a towarzyszą jej funkcje opiekuńcza, wychowawcza, edukacyjna, integracyjna, rozwojowa i pomocowa. Organizujemy spotkania dla mieszkańców,…

WARSZTATY DIETETYCZNE

W listopadzie 2017 odbędą się warsztaty dietetyczne dla osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Warsztaty są organizowane przez nasz Ośrodek w Świetlicy „Puchatek” przy…

DZIEŃ OTWARTY

W dniu 15 września 2017 roku zorganizowaliśmy w siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Bartodzieje” Dzień Otwarty dla Ofiar Przemocy. Przybyłe osoby zasięgały informacji na różne tematy: jakie instytucje pomagają całodobowo ofiarom przemocy, gdzie można zgłosić widzianą w otoczeniu przemoc, jakie…

PUNKT KONSULTACYJNY

W dniu 13 czerwca br. odbyło ostatnie przed wakacjami spotkanie z pracownikiem w Punkcie Konsultacyjnym dla seniorów. Te cykliczne spotkania odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca i są przeznaczone na udzielanie porad i wsparcie spotykającym się w Klubie Seniora…

DZIEŃ OTWARTY W ROPS Bartodzieje

DZIEŃ OTWARTY W ROPS Bartodzieje Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ZAPRASZAMY 27 kwietnia 2017 w godzinach od 9.15 do 13.00 na spotkanie z pracownikami socjalnym w ROPS Bartodzieje, ul. Morska 2 – pomoc w kontaktach z instytucjami – informacje o formach wsparcia dla…

CZAS WOLNY

Dzięki współpracy z Klubem Turystów Górskich im. Klimka Bachledy przy Oddziale Miejskim PTTK nasi podopieczni skorzystali 14 marca br. z prelekcji, bogato ilustrowanej materiałem filmowym i fotograficznym pt. „Puszcza Bydgoska”. Celem prelekcji było nie tylko ukazanie piękna otaczającego nas świata,…

OPIEKUNOWIE OSÓB ZALEŻNYCH

W dniu 20 stycznia 2017 roku zorganizowaliśmy w siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Bartodzieje” Dzień Otwarty dla opiekunów osób zależnych. Opieka nad osobą z niepełnosprawnością to temat szczególnie ważny dla kobiety. Właśnie to kobiety przychodziły pytać o możliwość skorzystania przez…