MOPS Bydgoszcz

Zaopiekowani

Usługi opiekuńcze w ramach tzw. „Opieki wytchnieniowej”

Szanowni Państwo, informujemy, iż realizacja usług opiekuńczych, w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej”, zostaje zawieszona do momentu dokonania ostatecznych ustaleń z Instytucją Zarządzającą. O rozpoczęciu realizacji powyższej formy wsparcia niezwłocznie Państwa poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Za…

NABÓR DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PSA ASYSTUJĄCEGO

NABÓR DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PSA ASYSTUJĄCEGO

Jesteś osobą niepełnosprawną, w tym niewidomą/niedowidzącą lub niesłyszącą/niedosłyszącą, poruszającą się na wózku inwalidzkim? Osobą aktywną społecznie i zawodowo lub uczącą się? Lubisz zwierzęta? Codzienne samodzielne podróże po mieście, powoduje u Ciebie dyskomfort? Jeśli tak, pies asystujący może być szansą dla…

Usługi opiekuńcze w ramach projektu „Zaopiekowani”

Usługi opiekuńcze w ramach projektu „Zaopiekowani” Informujemy, że od 15 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy będzie realizował usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w ramach projektu „Zaopiekowani”. Wsparciem zostaną objęte osoby niesamodzielne,…

PROJEKT „ZAOPIEKOWANI”

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Zaopiekowani”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…