MOPS Bydgoszcz

Rodzina w Centrum

Rodzina w Centrum

Kolejne miesiące funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin powstałego w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” obfitowały w wiele różnorodnych form wsparcia: W kwietniu specjaliści udzielali wsparcia w formie poradnictwa prawnego oraz terapii. W maju rodziny zastępcze spotkały się na superwizji. Poprzez…

Rodzina w Centrum

18 i 25 lutego 2017r. – w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” – odbyły się  warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, służące m.in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie. Pierwszy z nich nosił tytuł „Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych”,…

„Rodzina w Centrum”

Głównym celem projektu „Rodzina w Centrum” jest zwiększenie dostępu do usług wparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim do 30.06.2018 r. W pierwszym kwartale rodzice naturalni i zastępczy korzystali ze specjalistycznego…

Rodzina w Centrum

Dnia 22 września 2016r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Renata Dębińska wraz z innymi przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas uroczystego spotkania podpisała umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki…