MOPS Bydgoszcz

Aktualności ROPS „Wyżyny”

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Szanowni Państwo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W ramach Programu udzielana jest pomoc, osobom/rodzinom żyjącym w niedostatku, w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane…

Ostatki w Klubie Seniora „Radość”

Członkowie Klubu Seniora „Radość” działającego przy ROPS „Wyżyny” w dniu 25.02.2020 r. uczestniczyli w spotkaniu pt. „Ostatki – chwila dla Ciebie”. Spotkanie miało na celu wskazanie pozytywnego wpływu aktywnego spędzania czasu na podtrzymanie sprawności psychicznej seniorów. Spotkanie poprowadziła Pani Stefania…

„E-recepty? IKP? – NFZ bez tajemnic”

W dniu 26.02.2020 r. członkowie Klubu Seniora „Radość” wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia pt. „E-recepty? IKP? – NFZ bez tajemnic”. Specjaliści NFZ opowiedzieli o nowych przepisach dotyczących m.in. recept elektronicznych oraz internetowych kont pacjenta. W trakcie…

Świąteczny czas w Klubie Seniora „Radość”

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LIX/1284/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Wyżyny” realizuje działania wspierające społeczność lokalną o charakterze środowiskowym skierowane do seniorów oraz osób z niepełnosprawnością i ich…

Zabawa andrzejkowo – mikołajkowa dla osób niepełnosprawnych w dniu 26.11.2019 r. zorganizowana przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Wyżyny”

W dniu 26 listopada 2018 r. odbyła się zabawa andrzejkowo – mikołajkowa dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy przy ul. K. K. Baczyńskiego 3 organizowana od wielu lat przez pracowników socjalnych Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej…