MOPS Bydgoszcz

Święto Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo    Przed nami, przypadające w dniu 21 listopada, coroczne święto pracowników pomocy społecznej. Tradycyjnie też to dzień niezwykle ważny dla kilkuset pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja tego święta ma inny wymiar, a związana z…

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Szanowni Państwo. Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, w myśl którego produkty pierwszej potrzeby, takie jak art. żywnościowe czy środki higieny osobistej, zostaną dostarczone osobie zainteresowanej do miejsca zamieszkania.…

Realizacja Programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” -edycja 2020, który współfinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 października 2020r do 31 grudnia…

Zakończenie projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2”

W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części…

REALIZACJA PROJEKTU „RODZINA W CENTRUM 2” W CZASIE PANDEMII

W drugim kwartale 2020 roku przyszło nam na dobre dostosować się do nowej rzeczywistości tzw. covidowej. Od kwietnia do czerwca uczestnicy projektu i osoby potrzebujące wsparcia mogli korzystać ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (psychiatrycznego, psychologicznego, prawnego, pedagogicznego) oraz terapii w „lekko”…

„Lepsze jutro” – informacja

W związku z zakończeniem 30.04.2020r. realizacji projektu „Lepsze jutro” (RPKP.09.03.02-04-0070/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,…

Zmiana adresu ROPS Bartodzieje

Szanowni Klienci Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 września br. Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Bartodzieje” zostaje przeniesiony na ulicę Czerkaską 22. W czasie, przewidzianej w dniach 21-25 września, przeprowadzki kontakt z pracownikami ośrodka możliwy będzie w dotychczasowej siedzibie. Komunikacja pośrednia…

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

Uprzejmie informuję, iż pogrzeb dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży odbędzie się w dniu 14 lipca 2020r. o godzinie 10:00 na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej 20 (kwatera dziecięca) w Grobie Dzieci Utraconych.