MOPS Bydgoszcz

Teleopieka – wyniki rekrutacji

KUJAWSKO – POMORSKA TELEOPIEKA – wyniki rekrutacji    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ogłasza wyniki rekrutacji do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.    Poniżej publikujemy Listę rankingową, obejmującą osoby, które złożyły formularze w wyznaczonym terminie i zostały zakwalifikowane do projektu oraz…

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  Link do ogłoszenia naboru kandydatów na  Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (bip.mopsbydgoszcz.pl)   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 ” który finansowany jest ze środków…

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

Uprzejmie informuję, iż pogrzeb dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży odbędzie się w dniu 13 lipca 2021r. o godzinie 10:45 na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej 20 (kwatera dziecięca) w Grobie Dzieci Utraconych.

Aktywny Samorząd 2021

Rusza nowa edycja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu. Wnioski w ramach programu można składać od 1 marca 2021 r. w ramach modułów: • Moduł I – w celu…

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Szanowni Państwo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W ramach Programu udzielana jest pomoc, osobom/rodzinom żyjącym w niedostatku, w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane…

Święto Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo    Przed nami, przypadające w dniu 21 listopada, coroczne święto pracowników pomocy społecznej. Tradycyjnie też to dzień niezwykle ważny dla kilkuset pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja tego święta ma inny wymiar, a związana z…

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Szanowni Państwo. Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, w myśl którego produkty pierwszej potrzeby, takie jak art. żywnościowe czy środki higieny osobistej, zostaną dostarczone osobie zainteresowanej do miejsca zamieszkania.…

Realizacja Programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” -edycja 2020, który współfinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 października 2020r do 31 grudnia…