MOPS Bydgoszcz

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Ogrodowa 9
85-039 Bydgoszcz
województwo: kujawsko-pomorskie
ESP ePUAP: /MopsBydgoszcz/SkrytkaESP

strona internetowa: www.mopsbydgoszcz.pl
biuletyn informacji publicznej: bip.mopsbydgoszcz.pl


Działy: Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
Wsparcia Rodziny, Realizacji Świadczeń, a także Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

sekretariat: (52) 330 12 70

 • Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym:
  tel.: (052) 330 12 71, (052) 330 12 72, (052) 330 12 73
  e-mail: dpon@mopsbydgoszcz.pl
 • Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej:
  tel.: (052) 330 12 57
  e-mail: piecza.zastepcza@mopsbydgoszcz.pl
 • Dział Wsparcia Rodziny:
  tel.: (052) 330 12 68
  e-mail: dwr@mopsbydgoszcz.pl
 • Dział Realizacji Świadczeń:
  tel.: (052) 330 12 60, (052) 330 12 62, (052) 330 12 63
  e-mail: drspr@mopsbydgoszcz.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
tel.: (052) 340 15 13
e-mail: pzoon.bydgoszcz@mopsbydgoszcz.pl


Na podstawie Zarządzenia nr 30/2020  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, z dnia 24 marca 2020 roku, w sprawie ograniczenia pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,  od dnia 24 marca 2020 roku
do odwołania stanu epidemii, wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wykonują zadania w  następujących godzinach:

 

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do 15:30
piątek od godz 7:30 do 13:30

W każdy wtorek, w godzinach 15.30 – 17.30, dyżurujący pracownik socjalny
(zg. z rejonizacją), pozostaje do Państwa dyspozycji, pod numerem telefonu:

 • ROPS Śródmieście: 516 – 005 – 693
 • ROPS Szwederowo: 516 – 005 – 692
 • ROPS Fordon: 516 – 005 – 691
 • ROPS Błonie: 516 – 005 – 690
 • ROPS Bartodzieje: 881 – 958 – 575
 • ROPS Wyżyny: 785 – 122 – 683 oraz 785 – 122 – 682 (Zespół ds. Bezdomności)

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
ul. Toruńska 272
poniedziałek-piątek od godz. 7:30 do 15:30

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak i naszych pracowników, stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, zwracamy się
z prośbą do wszystkich Beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy o ograniczenie, do niezbędnego minimum, bezpośrednich wizyt
w komórkach organizacyjnych MOPS i kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAPU bądź poczty elektronicznej.