MOPS Bydgoszcz

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Ogrodowa 9
85-039 Bydgoszcz
województwo kujawsko-pomorskie

e-mail: sekretariat@mopsbydgoszcz.pl

sekretariat: (52) 321 55 35   (tel/fax)
kancelaria:
  (52) 325 44 10


Działy: Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej oraz Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

sekretariat: (52) 330 12 70


strona internetowa: www.mopsbydgoszcz.pl
biuletyn informacji publicznej: bip.mopsbydgoszcz.pl

 

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy:
poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do 15:30
wtorek od godz 7:30 do 17:30
piątek od godz 7:30 do 13:30

Punkt Konsultacyjny Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
(ulica Ogrodowa 9 – dawna siedziba DRON)
od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-14:30.

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
ul. Toruńska 272
poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do 15:30
wtorek od godz 7:30 do 17:30
piątek dzień bez klienta

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
ul. Toruńska 272
poniedziałek-czwartek od godz. 7:30 do 15:30
piątek dzień bez klienta