MOPS Bydgoszcz

Warto zobaczyć

W pracy na rzecz społeczeństwa nie jesteśmy sami. Ze względów organizacyjnych i za sprawą realizowanych działań współpracujemy między innymi z poniższymi urzędami i organizacjami:

Serwis Miasta Bydgoszczy otwierany w nowym oknie

Serwis Powiatowego Urzędu Pracy otwierany w nowym oknie

Serwis województwa kujawsko-pomorskiego otwierany w nowym oknie

Serwis Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otwierany w nowym oknie

Serwis PFRON otwierany w nowym oknie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zakład Aktywności Zawodowej

Centrum Integracji Społecznej

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu

Projekt „Nic o nas bez nas”

 

Ogólnopolskie portale informacyjne:

Informacje i odpowiedzi na wiele pytań związanych z pomocą społeczną znajdą Państwo na portalu programu Empatia, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

empatia.mpips.gov.pl

Zachęcamy również do korzystania z portali obywatel.gov.pl oraz epuap.gov.pl – strony te publikują informacje na temat spraw możliwych do załatwienia przez instytucje publiczne, a także katalog usług udostępnionych przez urzędy.

obywatel.gov.pl

epuap.gov.pl