MOPS Bydgoszcz

Słownik

W celu ułatwienia dostępu do treści witryny, poniżej przedstawiamy krótki słownik skrótów i pojęć, mogących pojawić się na stronie.

Struktura organizacyjna

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,

ROPS – Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej; w Bydgoszczy istnieje 6 ROPS,
(to tutaj w pierwszej kolejności obsługiwani są nasi klienci),

DOA – Dział Organizacyjno – Administracyjny

DFK – Dział Finansowo – Księgowy

DRŚ – Dział Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

DRON – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DRPZ – Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

DWR – Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej

ZPFZ – Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

ZP – Zespół Prawny

ZK – Zespół Kadr

ZKW – Zespół Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń

SS – Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej

BHP – Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.POŻ.

IO – Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

Inne

DDP – Dom Dziennego Pobytu, zazwyczaj dla osób starszych,

DPS – Dom Pomocy Społecznej

ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy; dom dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

ŚŚ – Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży

PZOoN – Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

 

Powyższy zbiór będzie na bieżąco uzupełniany.

7 thoughts on “Słownik

  1. Pingback: 2019

  2. Pingback: cleantalkorg2.ru

  3. Pingback: #macron #Lassalle

  4. Pingback: a2019-2020

  5. Pingback: facebook

  6. Pingback: facebook1

  7. Pingback: javsearch.mobi