MOPS Bydgoszcz

REALIZACJA PROJEKTU „RODZINA W CENTRUM 2” W CZASIE PANDEMII

LogaW drugim kwartale 2020 roku przyszło nam na dobre dostosować się do nowej rzeczywistości tzw. covidowej. Od kwietnia do czerwca uczestnicy projektu i osoby potrzebujące wsparcia mogli korzystać ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (psychiatrycznego, psychologicznego, prawnego, pedagogicznego) oraz terapii w „lekko” zmodyfikowanej formie – rozmów telefonicznych. Pomimo początkowych obaw, duża część uczestników zdecydowała się utrzymać kontakt ze specjalistami w zmienionej formie komunikacji. Podtrzymana została decyzja o zawieszeniu realizacji grupowych form wsparcia do odwołania. Specjaliści Centrum Wspierania Rodzin byli w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym ze specjalistami świadczącymi usługi w projekcie oraz
z uczestnikami.
W lipcu, poza specjalistycznym poradnictwem i terapią, zaczęliśmy powoli wprowadzać zajęcia grupowe. I tak z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz mając na uwadze wymogi sanitarne zorganizowaliśmy warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych oraz
z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, a także cykl warsztatów pn. „Moje emocje”.
Cykl obejmował sześć dwugodzinnych spotkań. Na każdym spotkaniu omawiana była jedna emocja. Poprzez zabawę dzieci mogły poznać różnorodność emocji, nauczyć się wyrażać swoje i poznać metody radzenia sobie z trudnościami w ich odczuwaniu.

Dzieci bawiące się klockami Dzieci bawiące się przy stole

W sierpniu uczestnicy, jak zwykle mogli liczyć na poradnictwo specjalistyczne. Dodatkowo dla rodziców zastępczych została zorganizowana superwizja, której głównym celem jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Rodzice, którzy uczestniczyli w grupie wsparcia ponownie mieli możliwość spotkać się na wspólnej kawie. Niektórzy przyznali się, do tęsknoty za kontaktem bezpośrednim. Podczas zajęć grupowych na terenie Ośrodka, zarówno specjaliści, jaki i uczestnicy bezwzględnie dbali o zachowanie środków ostrożności.
Jesień 2020 przyniosła ze sobą zakończenie drugiej edycji projektu. Wrzesień był bardzo intensywny. Do realizacji pozostały ostatnie godziny poradnictwa specjalistycznego i grupy wsparcia. Zrealizowane zostały dwa warsztaty. Jeden dla rodziców, wzmacniający ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Drugi dla młodzieży pozostającej i opuszczającej pieczę zastępczą dotyczący wizerunku i autoprezentacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zarówno uczestnikom, jak i specjalistom udzielającym wsparcia
w projekcie, asystentom rodziny, koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej i wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w realizację projektu pn: „Rodzina w Centrum 2”. Wspólnymi siłami udało się objąć wsparciem 344 osoby w tej edycji.
Dziękuje Zespół Projektowy: Magdalena Talar, Aleksandra Krawczuk, Hanna Smarzewska, Grzegorz Burzyński