MOPS Bydgoszcz

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
kolejna edycja -Podprogram 2019

Informuję, że Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Śródmieście” w ramach współpracy z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz Caritas Diecezji Bydgoskiej (odpowiednio w parafiach) realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Celem ogólnym Podprogramu 2019 jest zapewnienie osobom najuboższym pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących
w okresie grudzień 2019r. – lipiec 2020r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
-1402,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
-1056,00 zł (netto) w przypadku rodziny;

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
-osoby bezdomne;
-osoby niepełnosprawne;
-migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie);
-pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 dla osób zamieszkujących w rejonie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Śródmieście” w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9 odbywa się poprzez dobór grupy lub weryfikację kwalifikowalności osób zainteresowanych przez pracowników socjalnych tutejszej jednostki.

Osobom spełniającym uwzględnione powyżej kryteria wydane zostaną skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w godzinach urzędowania pracownika socjalnego:
Godziny urzędowania pracownika socjalnego:
Poniedziałek   7:30 – 9:15 i 14:15 – 15:30
Wtorek            7:30 – 9:15 i 14:15 – 17:30
Środa              7:30 – 9:15 i 14:15 – 15:30
Czwartek        7:30 – 9:15 i 14:15 – 15:30
Piątek             7:30 – 9:15 i 12:00 – 13:30

WYDAWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH
PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ
W RAMACH FEAD PODPROGRAM 2019
DLA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W REJONIE DZIAŁANIA
ROPS „ŚRÓDMIEŚCIE” ul. Ogrodowa 9 , 85-039 Bydgoszcz
dzień tygodnia: CZWARTEK
od dnia 13 stycznia 2020r.
od godziny 8:00 do godziny 12:30
PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI: PKPS ul. Fordońska 422

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego:
Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2019.

Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50,5 kg na 1 osobę, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe

groszek z marchewką 3,20 kg,

fasola biała 3,20 kg,

koncentrat pomidorowy 1,28 kg,

buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,80 kg,

sok jabłkowy klarowany 4 1

2) Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 4,50kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg,

ryż biały 3,00 kg,

kasza gryczana 1,50 kg,

herbatniki maślane 0,80 kg,

3) Artykuły mleczne

mleko UHT 7 1,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

4) Artykuły mięsne

szynka drobiowa 2,70 kg,

szynka wieprzowa mielona 1,80 kg,

pasztet wieprzowy 0,48 kg,

filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5) Cukier

cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze

olej rzepakowy 4 1,

7) Dania gotowe

gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg.