MOPS Bydgoszcz

WARSZTATY DLA OSÓB USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ.

W dniu 06.08.2019 odbyły się warsztaty dla wychowanków Rodzin Zastępczych, rozpoczynających proces usamodzielnienia. Miały one na celu zapoznanie młodych ludzi z podstawowymi informacjami dotyczącymi procedury usamodzielnienia się, form wsparcia na jakie mogą oni liczyć ze strony instytucji pomocowych oraz obowiązkami wynikającymi z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Warsztaty prowadzone były przez koordynatorów Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wzięło w nich udział 14 nastolatków przebywających w rodzinach zastępczych z terenu Bydgoszczy w wieku 16 – 18 lat. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad znaczeniem słowa „samodzielność” oraz zadaniami wynikającymi z wejścia w okres dorosłości. Mieli również możliwość obejrzenia prezentacji „Wprowadzenie do usamodzielnienia” przygotowanej przez prowadzących. Uczestnicy byli zaciekawieni poruszanymi tematami, zadawali wiele pytań, wzajemnie udzielali sobie odpowiedzi, opierając się na własnych doświadczeniach.

Na podstawie specjalnie przygotowanych Kart Pracy poruszono również tematy „Moje granice”, „Rozwój osobisty”, „Relacje z bliskimi”, „Gospodarowanie finansami”, których celem było rozpoznanie potrzeb, umiejętności, zasobów oraz obszarów do pracy osób biorących udział w warsztatach, by odpowiedzialnie i bezpiecznie mogły zacząć dorosłe życie. prezentacja