MOPS Bydgoszcz

Promocja rodzicielstwa zastępczego

W dniu 9 kwietnia 2019 roku promowano ideę rodzicielstwa zastępczego wśród studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W tym celu odbyło się spotkanie, na którym dyskutowano o rodzicielstwie zastępczym. Prelekcję prowadziła Z-ca Dyrektora ds. pieczy zastępczej, pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym MOPS. Studenci mieli także możliwość zapoznania się z zadaniami koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i asystenta rodziny współpracującego z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz doświadczeniem jednego z prowadzących Rodzinny Dom Dziecka na terenie Miasta Bydgoszczy – Pana Adama Jopek.

Ponadto wyświetlono film o tematyce rodzicielstwa zastępczego poruszający historię strat dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i ich wpływ na jego dalsze funkcjonowanie. Rozdane zostały także ulotki zaprojektowane przez Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Przybliżenie tematyki rodzicielstwa zastępczego miało na celu rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i zachęcenie studentów do promocji tej idei wśród osób znajomych czy ich rodzin.