MOPS Bydgoszcz

SPOTKANIE WIGILIJNE

rzy spotkaniu wigilijnym w Klubie Seniora „Lawendowa Przystań” w dniu 19 grudnia uroczyście zakończyliśmy kończący się 2018 rok. Na uroczystość przybyła liczna rzesza naszych seniorów jak również zaproszeni goście tj. dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. Pani Ewa Taper i Pani Justyna Radkowska oraz współpracujący z naszym klubem starosta Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Pan Zbigniew Popielewski.

Pierwsza część spotkania odbyła się w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Broniewskiego 1. W podniosły nastrój tejże uroczystości wprowadził nas wysłuchany koncert męskiego chóru „Halka” oraz muzyczny repertuar w wykonaniu zespołu muzycznego z Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Gospodarski w Bydgoszczy. Towarzystwo Śpiewu „Halka” to najstarszy polski chór męski w Bydgoszczy, jeden ze starszych istniejących do dzisiaj chórów amatorskich. Obecnie zespół prowadzi ożywioną działalność artystyczną. Dużą część stanowią koncerty dla bydgoskich seniorów i taki właśnie pod pieczą dyrygentki Pani Kaji Potrzebskiej mieliśmy zaszczyt wysłuchać. Panowie wykorzystali również akompaniament gitarowy do wspólnego śpiewu przepięknych polskich kolęd.

Dalszą część naszego spotkania umilił występ zespołu muzycznego działającego w ramach UTW przy WSG. Zapewnił wspaniałą dla ucha muzykę graną na żywo oraz śpiew artystów. Wspólny koncert obu zaproszonych zespołów uwieńczył artystyczną całość. Zgromadzona publiczność zareagowała bardzo żywiołowo, wszyscy artyści otrzymali gromkie brawa. Niespodziankę dla wszystkich uczestników zrobiła poetka seniorka naszego klubu Pani Kornelia, która zarecytowała przepiękny wiersz autorstwa Jana Pawła II pt. „Zakopiańska Sosna”. Utwór opowiada o miłości i tęsknocie do ojczyzny.

Po zakończonych występach uczestnicy Klubu Seniora „Lawendowa Przystań” udali się do świetlicy „Dziecięcy Tygiel” gdzie czekał na nich przygotowany wigilijny poczęstunek. Zostały złożone świąteczne życzenia ze strony dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Błonie” Pani Małgorzaty Raczyńskiej. Podzieliliśmy się opłatkiem i nawzajem życzyliśmy udanych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Pracownicy oraz kierownik Klubu Seniora „Lawendowa Przystań” serdecznie dziękują za szczęśliwy i udany rok wspólnej pracy i działań na rzecz naszych seniorów oraz życzą w zbliżającym się Nowym Roku dużo życzliwości, spełnienia marzeń i samych zdrowych oraz radosnych dni.