MOPS Bydgoszcz

Listopad i grudzień 2018r. w projekcie „Rodzina w Centrum 2”

Kolejne miesiące funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin utworzonego na potrzeby projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” już za nami. Były to miesiące intensywnej pracy, nowych doświadczeń, podsumowań, rozliczeń oraz planów na kolejny kwartał.

LISTOPAD 2018

W listopadzie rodziny naturalne oraz zastępcze otrzymały możliwość uczestnictwa w warsztacie wzmacniającym kompetencje rodzicielskie. Zebrani omawiali zaburzenia zachowania u dzieci, poznawali genezę, rodzaje i przebieg zaburzeń oraz uczyli się jak sobie radzić z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu. W tym samym czasie odbywały się zajęcia animacyjne, dla dzieci rodziców biorących udział w warsztacie, podczas których pod czujnym okiem animatora współuczestniczyli w różnorodnych grach i zabawach. Dzieci z uśmiechem na ustach opuszczały zajęcia.

Listopad zapewnił również rodzicom naturalnym oraz zastępczym, a także ich dzieciom możliwość skorzystania ze specjalistycznego wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, prawnego, pedagogicznego oraz terapii, w zależności od swoich indywidualnych potrzeb.

Rodzice zastępczy i naturalni w listopadzie brali również udział w dwóch grupach wsparcia, podczas których dyskutowali na temat teorii inteligencji wielorakich Gardnera, metod stymulowania rozwoju intelektualnego dzieci oraz kryteriów dojrzałości szkolnej dziecka.

W listopadzie odbył się także warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę. Grupa młodych dorosłych poznawała pojęcia „samoakceptacja” i „samoocena”, dyskutowała na temat budowania i wzmacniania pozytywnej samooceny oraz znaczenia „rodziny” w budowaniu samoakceptacji.

 

GRUDZIEŃ 2018

W miesiącu grudniu dzieci w wieku 11-14 uczestniczyły w warsztacie socjoterapeutycznym, podczas którego omawiali możliwości i korzyści płynące z Internetu oraz zagrożenia czyhające w sieci.

Ponadto w grudniu odbyło się szkolenie dla wolontariuszy, gdzie zebrani dowiedzieli się czym jest wolontariat, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza oraz co można zyskać będąc wolontariuszem. Oprócz tego młodzież poznawała gry i zabawy integrujące, edukacyjne oraz uczyła się jak rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

W grudniu rodziny zastępcze oraz naturalne korzystały ze specjalistycznego poradnictwa prawnym, psychologicznym, terapii oraz grupach wsparcia.

W kolejnych miesiącach uczestnicy będą mogli kontynuować swój udział w wybranych przez siebie formach wsparcia. Serdecznie zachęcamy nowe osoby do uczestnictwa w projekcie „Rodzina w Centrum 2”.