MOPS Bydgoszcz

KLUB SENIORA „ WIATRAK”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dorosłych osób niesamodzielnych z Bydgoszczy Fundacja „WIATRAK” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje projekt współfinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.

Głównymi celami projektu jest:

  • wspieranie, rozwój i podtrzymywanie zaradności osobistej i samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego;

  • rozwój oraz utrzymanie funkcji i sprawności społeczno-kulturalnych;

  • podtrzymywanie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie chorobom wieku starczego i utrzymanie sprawności intelektualnej.

Projekt ten jest skierowany do osób po 60. roku życia, które już nie pracują, a chcą wolny czas aktywnie spędzać w miłym gronie.

Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 14.00. Pobyt w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II zaczyna się od porannej gimnastyki. Następnie odbywają się m.in.: warsztaty plastyczne, muzykoterapia, trening ekonomiczny. Do dyspozycji uczestników jest prasa codzienna oraz biblioteczka. Za realizację treningu ekonomicznego odpowiedzialny jest starszy specjalista pracy socjalnej Małgorzata Lipska-Stolarska, pracownik Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „FORDON”. Do jej obowiązków należy m.in. pomoc w uzyskaniu wsparcia socjalnego, przedstawienie możliwości jego uzyskania, pomoc w przygotowaniu dokumentacji, pomoc w załatwianiu spraw formalnych, urzędowych, prowadzenie zajęć dla grupy z efektywnego zarzadzania budżetem domowym, a także podejmowanie spraw pomocowych związanych z niepełnosprawnością uczestników .

Na potrzeby seniorów został zakupiony także sprzęt do rehabilitacji. Około południa na uczestników Klubu Seniora czeka drugie śniadanie. Po południu odbywa się trening umysłu. Na zakończenie pobytu seniorzy wsłuchują się w kolejny rozdział czytanej przez lektora książki.

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, dlatego zainteresowanych zapraszamy do biura Fundacji „Wiatrak” przy ul. Bołtucia 7 lub do kontaktu pod nr tel. 511 162 596, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje oraz zapisać się do Klubu.