MOPS Bydgoszcz

Październik 2018 w projekcie „Rodzina w Centrum 2”

W październiku 2018 rozpoczęliśmy pierwszy etap realizacji drugiej edycji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”. Był to miesiąc intensywnej pracy, nowych doświadczeń i wiedzy. Ponownie rodziny naturalne oraz zastępcze, a także ich dzieci otrzymały możliwość skorzystania ze specjalistycznego wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, prawnego, pedagogicznego oraz terapii w zależności od swoich indywidualnych potrzeb,

Miesiąc październik zapewnił rodzinom naturalnym i zastępczym możliwość udziału w dwóch grupach wsparcia, podczas których zebrani dyskutowali na temat integracji, funkcjonowania w środowisku lokalnym rodzin naturalnych i zastępczych, a także na temat bezstresowego wychowania. Ponadto wspólnie analizowali piramidę potrzeb Maslowa.

W październiku rodzice zastępczy uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach superwizyjnych. Poprzez regularne spotkania z superwizorem rodzice zastępczy m.in. uzyskują cenne wsparcie, wzmacniają swoje kompetencje rodzicielskie oraz uczą się jak radzić sobie z napięciem emocjonalnym.

W miesiącu listopadzie uczestnicy będą mogli kontynuować swój udział w wybranych przez siebie formach wsparcia.

Serdecznie zachęcamy też nowe osoby do „podjęcia pierwszego kroku” i tym samym wzięcia udziału w projekcie „Rodzina w Centrum 2”.