MOPS Bydgoszcz

Projekt socjalny „Akademia FIT Seniora – To Nasze Miejsce! To Nasz Czas!” oraz Piknik „Profilaktyka zdrowia osób starszych”

Projekt socjalny „Akademia Fit Seniora – To Nasze Miejsce! To Nasz Czas!” to pierwsza taka inicjatywa tut. Ośrodka, w którą zaangażowała się organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Bydgoska Pomoc Społeczna w Bydgoszczy, jednostka samorządu terytorialnego MOPS w Bydgoszczy ROPS „Wyżyny” oraz placówka ochrony zdrowia Przychodnią Vitamed znajdująca się przy ul. Kościuszki 35 w Bydgoszczy.  Instytucje współpracują przy realizacji Projektu w ramach lokalnego partnerstwa.

Inicjatorami tego przedsięwzięcia są pracownicy socjalni ROPS „Wyżyny”. Natomiast dzięki wsparciu Naszej partnerskiej organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Bydgoska Pomoc Społeczna w Bydgoszczy, mieliśmy możliwość otrzymać dotację na realizację Projektu z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” z siedzibą w Warszawie w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy”, organizowanego przy współpracy ze sklepami Tesco.

W ramach realizowanego konkursu, dzięki oddanym głosom przez klientów sklepu Tesco zajęliśmy drugie miejsce w woj. kujawsko-pomorskim i otrzymaliśmy grant w wysokości 3000 zł.

Niniejszy Projekt realizowany będzie od m-ca września do m-ca listopada 2018 r.

Do udziału w Projekcie zaproszono seniorów uczęszczających do Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” oraz seniorów z lokalnej społeczności w wieku 60+, w tym członków Klubu Seniora „Radość”.

Działania w Projekcie zostały zaplanowane w oparciu o przeprowadzoną przez pracowników socjalnych diagnozę w środowisku lokalnym, przeprowadzone konsultacje z członkami Klubu Seniora „Radość” oraz obserwację funkcjonowania seniorów w lokalnym środowisku.

Celem projektu socjalnego „Akademia Fit Seniora – To Nasze Miejsce! To Nasz Czas!” jest podjęcie próby wydłużenia samodzielności życiowej seniorów oraz podniesienie jakości ich życia poprzez zwiększenie świadomości  i wiedzy  wśród  grupy seniorów na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia.

W ramach Projektu w dniu 27.09.2018 r. odbył się Piknik inauguracyjny pod hasłem „Profilaktyka zdrowia osób starszych”.  W pikniku wzięło udział 51 seniorów oraz zaproszeni goście

– Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy Pani Agnieszka Bańkowska

– Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Pani Renata Dębińska

– Z-ca Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Pani Ewa Taper.

W trakcie Pikniku odbyło się:

 • Czytanie poezji w wykonaniu seniorów z Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska”
 • Gimnastyka
 • Kulinarne zabawy – przygotowywanie owocowo-warzywnych FIT Koktajli
 • Konkursy grupowe i indywidualne m. in. picie soku warzywnego na czas i obieranie jabłka.
 • Trening nordic walking
 • Porady w zakresie profilaktyki zdrowia dla seniorów i zdrowego odżywiania
 • możliwość wykonania pomiar cukru i ciśnienia
 • zdrowy poczęstunek, przygotowany w oparciu o Piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla osób w wieku starszym.

Kolejne działania zaplanowane w ramach Projektu  w miesiącu październiku i listopadzie b.r.  to:

 • Wyjście na spektakl do teatru.
 • Spotkania ze specjalistami na tematy:

profilaktyka zdrowia, aktywność fizyczna, pierwsza pomoc.

 • Trening i spacery z kijkami nordic walking.
 • Warsztaty rękodzielnicze.
 • Warsztaty kulinarne w zakresie zdrowego żywienia.
 • Na zakończenie Projektu odbędzie się spotkanie andrzejkowe Akademii Fit Seniora.