MOPS Bydgoszcz

Warsztaty w Szkole Podstawowej 32

Dnia 20.09.2018r. Pracownik socjalny Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej Bartodzieje wraz z przedstawicielami Komendy Policji „Śródmieście” oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej reprezentował Instytucje wspomagające w spotkaniu warsztatowym w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Bałtyckiej 59.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne. Celem cyklicznie odbywających się warsztatów było przeprowadzenie diagnozy środowiska szkolnego, lokalnego (osiedla) oraz miasta. Rozważono również postulat dotyczący zastosowania nowych działań profilaktycznych i wychowawczych.

We wspólnej rozmowie poruszono temat problemów występujących w szkole i otoczeniu lokalnym oraz powody ich występowania. Podjęto próbę znalezienia rozwiązań.

Pracujący w grupach uczestnicy warsztatów mieli czas i okazje do swobodnej wypowiedzi na każdy temat. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, umocniło więź pomiędzy pracownikami w/Wym Instytucji a środowiskiem szkolnym.