MOPS Bydgoszcz

Pierwsza edycja projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” dobiegła końca

Ostatnie miesiące funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin, które powstało w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” obfitowały w wiele różnorodnych form wsparcia. Był to czas bardzo aktywny, intensywny, pełen wrażeń, a także nowych doświadczeń i edukacji przez zabawę.

Kwiecień 2018

W miesiącu kwietniu kontynuowano realizację poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz psychiatrycznego. Ponadto w kwietniu odbyły się cztery spotkania grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, mediacje rodzinne, terapia oraz indywidualne spotkanie z superwizorem, które zapewniło rodzicom zastępczym niezbędne wsparcie.

Miesiąc kwiecień, umożliwił rodzicom naturalnym i zastępczym wzięcie udziału w warsztatach wzmacniających kompetencje rodzicielskie. W tym samym czasie dzieci uczestniczyły w zajęciach animacyjnych, gdzie miały zapewnioną kompleksową opiekę i kreatywnie spędzały czas na zabawie. Podczas kwietniowych warsztatów rodzice dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc, jak sobie radzić z przemocą w Internecie, gdzie szukać pomocy, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, a także poznali zasady bezpiecznego korzystania z różnorodnych mediów.

Zdj. Animacje dla dzieci

Ponadto w kwietniu dwie uczestniczki projektu, otrzymały możliwość skorzystania z bonu edukacyjnego, w postaci kursu przygotowującego do matury – język angielski (poziom podstawowy). Kurs pozwoli uczestniczkom dokształcić swoje umiejętności z zakresu komunikacji i słownictwa.

Na przełomie kwietnia i maja 2018 roku, wybrana grupa uczestników projektu „Rodzina w Centrum” otrzymała niecodzienną okazję spędzenia tegorocznej „Majówki”. Już po raz trzeci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu zorganizował dla rodzin zastępczych i rodzin z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi. W trzeciej odsłonie udział wzięło 36 osób. Miejscem docelowym wyjazdu był Dworek Tucholski w Zblewie, położony w pięknej scenerii Borów Tucholskich. Pierwszy dzień pobytu przeznaczony był głównie na naukę oraz wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i społecznych. Kolejne dni służyły przede wszystkim integracji i edukacji poprzez zabawę, a także kulturo- i krajoznawczym wycieczkom z elementami edukacyjnymi. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczenia między innymi kamiennych kręgów i kurchanów w miejscowości Odry, a także Grodziska Owidz – XI-wiecznej osady. Miłym elementem były odwiedziny w Kociewskiej Izbie Regionalnej przy Zespole Szkół Publicznych w Bytonii. Uczestnicy poznali kulturę i tradycję mieszkańców regionu etnograficzno – kulturowego jakim jest Kociewie. Zobaczyli tradycyjne stroje, hafty oraz przedmioty codziennego użytku. Wspólna wycieczka do Gdańska – spacer po starówce i warsztaty w manufakturze cukierków CIUCIU – spodobała się w szczególności najmłodszym uczestnikom. Po zwiedzaniu gdańskich zabytków, przyszedł czas na relaks w aquaparku w Sopocie. Wbrew pozorom bawili się dobrze, nie tylko najmłodsi. :-) Pomiędzy licznymi wycieczkami, animatorzy organizowali czas wolny, zarówno dla dzieci, jak i całych rodzin. Konkurencje sportowe, a w tym: narty, spodnie, worki animacyjne, przeciąganie liny, pajęczyna itp. cieszyły się największym zainteresowaniem. Dodatkowo infrastruktura ośrodka wypoczynkowego pozwala na spędzanie czasu wolnego według własnego uznania i potrzeb. Do dyspozycji gości była sala zabaw, a w niej między innymi: stół do gry w bilard i piłkarzyki. Ponadto na świeżym powietrzu znajdowała się: trampolina, boisko do gry, oczko wodne z narybkiem, a także plac zabaw dla najmłodszych. Po raz trzeci misja związana z wyjazdem edukacyjno – integracyjnym została wykonana. Rodziny korzystały z przygotowanych form wsparcia w postaci m.in. pomocy Psychologa i Terapeuty, zabaw i różnorodnych alternatywnych form spędzania czasu wolnego, integrując się przy tym z innymi rodzinami. Na koniec uśmiechnięte, zadowolone buzie dzieci, jak i ich rodziców oraz słowa podziękowań udowodniły potrzebę organizacji tego typu wyjazdów.

Zdj. Grodzisko

Zdj. Grodzisko Owidz

Zdj. Gdańsk

Zdj. Manufaktura CiuCiu – Gdańsk

Maj 2018

Przedostatni miesiąc realizacji projektu „Rodzina w Centrum”, był czasem bardzo intensywnym, aktywnym, wypełnionym skondensowaną dawką wiedzy oraz zabaw.

W maju uczestnicy projektu aktywnie korzystali ze specjalistycznego wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, psychiatrycznego, prawnego, jak i terapii, co było uzależnione od indywidualnych potrzeb. Ponownie rodziny naturalne, jak i zastępcze spotkały się na grupach wsparcia. W maju, odbyło się także spotkanie z superwizorem oraz mediatorem. Po raz kolejny rodzice naturalni i zastępczy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach wzmacniających kompetencje rodzicielskie, zaś dzieci w zajęciach animacyjnych. Tym razem tematyka warsztatów opierała się na skutecznej komunikacji, która jest podstawą rozwiązywania konfliktów. Rodzice pogłębiali wiedzę na temat własnych strategii stosowanych w sytuacjach konfliktów oraz konsekwencji ich stosowania. Ponadto poznali style funkcjonowania społecznego, a także poszerzyli swoją wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań powstawania konfliktów i ich możliwych skutków.

Maj umożliwił również osobom przebywającym i opuszczającym pieczę zastępczą, wzięcie udziału w dwóch warsztatach na temat budowania prawidłowych zdrowych relacji oraz pułapek uzależnień. Uczestnicy zastanawiali się, jak budować zdrowe związki damsko-męskie, co można zrobić, aby relacje były bardziej udane, jak zwycięsko wychodzić z konfliktu dla obu stron oraz, w jaki sposób unikać schematów relacyjnych. Na drugim warsztacie młodzież poznała rodzaje uzależnień, zaznajomiła się ze zjawiskiem uzależnienia i współuzależnienia, faktami i mitami ich dotyczącymi, a także z wiedzą jak zapobiegać uzależnieniom.

Zdj. Warsztat dla osób opuszczających pieczę zastępczą

Młodzi ludzie przebywający w pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w wieku od 7 do 14 lat wzięli udział w warsztatach socjoterapeutycznych. Nabywali umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu. Pierwszy warsztat, był skierowany do starszych dzieci (11 – 14 lat). Uczestnicy poznali czym jest cyberprzemoc, co zrobić, by się chronić oraz gdzie szukać pomocy. W drugim warsztacie socjoterapeutycznym brały udział młodsze dzieci (7 – 10 lat) i one także, miały możliwość poznania jak sobie radzić z przemocą i niebezpiecznymi treściami w Internecie.

31 maja, zakończyła się rekrutacja nowych uczestników do projektu „Rodzina w Centrum”.

Czerwiec 2018

W czerwcu zrealizowano ostatnie godziny poradnictwa psychologicznego, psychiatrycznego, prawnego, pedagogicznego, terapii oraz mediacji. Ponadto odbył się ostatni warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie na temat pułapek uzależnień. Rodzice zaznajomili się ze zjawiskiem i rodzajami uzależnień oraz współuzależnienia, faktami i mitami dotyczącymi uzależnień oraz tak istotną w tych przypadkach profilaktyką.

4 czerwca z okazji Kujawsko – Pomorskich obchodów dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Dworze Artusa w Toruniu, odbyła się Konferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”. Uroczystości towarzyszyła Gala Rodzicielstwa Zastępczego, w której wzięło udział pięć rodzin zastępczych z terenu miasta Bydgoszczy. Wszystkie rodziny, za swoją pracę i poświęcenie zostały wyróżnione.

Zdj. Gala Rodzicielstwa Zastępczego

Ponadto 5 oraz 6 czerwca w bardzo pomyślny sposób przebiegły spotkania promujące rodzinną pieczę zastępczą w ICF Cafe przy ul. Zduny 8. Na spotkania zostało zaproszonych ponad 80 osób, z różnych instytucji, z różnym doświadczeniem i wiedzą. Uczestnicy obu spotkań wymieniali się swoimi spostrzeżeniami, a także między innymi dowiedzieli się, jak wygląda procedura ustanowienia rodziny zastępczej, jakie wynagrodzenie otrzymują zawodowe rodzin zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka, jakie są niezbędne umiejętności oraz zadania przyszłego rodzica zastępczego.

Zdj. Spotkanie edukacyjne

W czerwcu przyszedł również czas na rozliczenia, sprawozdania oraz podsumowania z przebiegu dwóch lat działania projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” w Bydgoszczy i w całym województwie Kujawsko-Pomorskim.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim uczestnikom projektu „Rodzina w Centrum” za wspólny, intensywny i owocny czas pracy. Cieszymy się bardzo, iż chętnie uczestniczycie Państwo w oferowanych przez Centrum Wspierania Rodzin formach wsparcia.

Podziękowania należą się również wszystkim specjalistom, którzy rzetelnie i skrupulatnie udzielali poradnictwa naszym uczestnikom, prowadzili warsztaty oraz grupy wsparcia. Ponadto dziękujemy koordynatorom pieczy zastępczej, asystentom rodziny oraz pracownikom socjalnym za cenne wskazówki, wsparcie i wspólną współpracę na rzecz rodzin oraz współdziałanie w procesie pozyskiwania nowych uczestników do niniejszego projektu.

Już dziś gorąco zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu „Rodzina w Centrum 2”. Ponownie uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia. Pojawią się również nowe warsztaty dla dzieci „Moje emocje”.