MOPS Bydgoszcz

Piąte spotkanie doradcze asystentów rodziny z powiatu bydgoskiego

W dniu 15.05.2018r. na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 272 z inicjatywy Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej odbyło się piąte spotkanie asystentów rodziny z powiatu bydgoskiego. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie i integracja środowiska asystentów. Zaproszono asystentów z następujących gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski. Łącznie wzięło udział 19 osób.
W trakcie spotkania miała miejsce prezentacja tzw. „dobrej praktyki” z gminy Koronowo oraz moduł szkoleniowy pt. „Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci, praca z dzieckiem i rodziną” poprowadzony przez Karolinę Suś – pedagoga i socjoterapeutę oraz Katarzynę Kauc – pedagoga, socjoterapeutę, psychoterapeutę psychodynamicznego i terapeutę uzależnień.
Idea spotkania ponownie spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą zaproszonych gości. Następne spotkanie grupy odbędzie się jesienią 2018r.