MOPS Bydgoszcz

Promocja Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 16.04.2018 r., na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie ze studentami poświęcone problematyce rodzicielstwa zastępczego.

Podczas spotkania zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy wraz z kierownikiem Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, koordynatorem oraz opiekunami zastępczymi promowali ideę rodzicielstwa zastępczego poprzez przybliżenie istoty pieczy rodzinnej. Opiekunowie zastępczy podzielili się własnym doświadczeniem w tym zakresie zachęcając tym samym młode osoby do podjęcia się w przyszłości takiego wyzwania oraz propagowania tej idei w swoim środowisku.