MOPS Bydgoszcz

Warsztaty „Kartki świąteczne”

W dniu 26.03.2018 r. w Klubie Seniora „Radość” działającym przy Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej „Wyżyny” odbyły się warsztaty rękodzielnicze, w trakcie których seniorzy nabyli umiejętności tworzenia kartek wielkanocnych.

Warsztaty realizowane były w ramach cyklu spotkań pt. Kultywowanie polskich tradycji, zwyczajów i obrzędów”. Celem realizowanych warsztatów była integracja osób w podeszłym wieku, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów, zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego i nabycie nowych umiejętności przez seniorów oraz angażowanie seniorów do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności seniorów (OSL).

Warsztaty rękodzielnicze poprowadziła Pani Halina Kornet – wolontariusz, członek Klubu Seniora „Radość, której za okazane wsparcie i zaangażowanie serdecznie dziękujemy.