MOPS Bydgoszcz

Pierwsza pomoc

W dniu 10.05.2018 r. w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Toruńska 272

odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

dla dzieci klas IV-VIII i Gimnazjum

oraz opiekunów zastępczych przeprowadzone przez Ratowników Medycznych z Grupy Ratownictwa PCK Bydgoszcz.

W zajęciach mających formę praktyczną wzięli opiekunowie zastępczy wraz z dziećmi. Tematem spotkania były zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia. Uczestnicy brali czynny udział w zajęciach przeprowadzając resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie, opatrywali rany oraz zapoznawali się z zasadami bezpieczeństwa ratownika.

W związku z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania w przyszłości planowane są kolejne takie zajęcia organizowane przez Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Bydgoszczy.

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

serdecznie dziękuje ratownikom medycznym z Grupy Ratownictwa PCK Bydgoszcz za pomoc w realizacji zajęć.