MOPS Bydgoszcz

Spotkanie z Panią Małgorzata Mówińską- Zyśk

W dniu 13 marca 2018 r. na terenie Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Śródmieście” w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora „Bociania Oaza”, podczas którego mieliśmy przyjemność gościć Panią Małgorzatę Mówińską- Zyśk wraz z mężem Panem Waldemarem Zyśk.
Pani Małgorzata Mówińska- Zyśk zachwyciła nas swoimi talentami: talentem muzycznym- przez wiele lat pracowała w Filharmonii Pomorskiej, talentem malarskim- mieliśmy okazję zobaczyć kilka prac i talentem poetyckim- Pani Małgorzata przedstawiła nam próbkę swojej twórczości.
Dziękujemy za to interesujące i inspirujące spotkanie.
Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem kolejny raz!