MOPS Bydgoszcz

PODZIĘKOWANIE

Kierownik i Pracownicy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej po raz kolejny dziękują ekipie CROSS TEAM BYDGOSZCZ za przekazanie
upominków dla dzieci z rodzin zastępczych.

Dziękując Państwu za owocną współpracę, pragniemy złożyć życzenia
samych sukcesów, nie tylko sportowych, w Nowym 2018 Roku.

Przekazujemy Państwu wyrazy naszego uznania i szacunku dla zrozumienia potrzeb najmłodszych i okazaną pomoc.

W tych wyjątkowych dniach życzymy również wiele zadowolenia,
wytrwałości i cierpliwości oraz satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Ozdobiona choinka z prezentami poniżej. Ozdobiona choinka z prezentami poniżej. Logo cross team