MOPS Bydgoszcz

Rodzina w Centrum

Kolejne miesiące funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin powstałego w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” obfitowały w wiele różnorodnych form wsparcia:

W kwietniu specjaliści udzielali wsparcia w formie poradnictwa prawnego oraz terapii.

W maju rodziny zastępcze spotkały się na superwizji. Poprzez regularne spotkania rodzice zastępczy uzyskują niezbędne wsparcie, wzmacniają swoje kompetencje rodzicielskie. Rozwiązują problemy związane z trudnymi zachowaniami dzieci, uczą się radzić sobie z własnym napięciem emocjonalnym. Dzięki zawiązaniu grupy superwizyjnej w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa i otwartości uczestnicy czują się w grupie komfortowo i chętnie przyjmują wsparcie ze strony prowadzącego czy członków grupy, a także wymieniają się dobrymi praktykami.

Także w maju, z nowym prowadzącym grupę wsparcia, spotkały się po raz kolejny rodziny zastępcze, a po raz pierwszy rodziny naturalne. Tematem spotkań były m.in. doświadczenia i wymiana informacji na temat usług specjalistycznych świadczonych w środowisku, dla dzieci wymagających takiego wsparcia. Rodzice zastępczy i biologiczni dyskutowali na temat wyznaczania granic w pracy z dziećmi oraz naturalnych konsekwencji zachowań.

Grupa ludzi, siedzi przy stole Grupa ludzi, siedzi przy stole.

Czerwiec miesiąc kończący II kwartał funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin w 2017r. intensywnie angażował „nasze” rodziny. Oprócz poradnictwa specjalistycznego, grup wsparcia i superwizji, odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie a w tym samym czasie zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach, szkolenie dla wolontariuszy, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę. Podczas warsztatów rodzice zapoznali się z metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Uczyli się posługiwać ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju. Rozwijali świadomość własnego ciała, przestrzeni i działania w niej.

Grupa dorosłych, siedzi na krzesłach. Grupa dzieci, w sali zabaw.

Szkolenie dla wolontariuszy miało za zadanie przygotować uczestników do wspierania i pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, sprawiającym problemy wychowawcze, mającym problemy edukacyjne.

Grupa wolontariuszy rozkłada kolorowy materiał. Grupa wolontariuszy przy stole.

Podczas warsztatów osoby przebywające i opuszczające pieczę zastępczą zastanawiały się nad umiejętnym podejmowaniem decyzji i poszerzały wiedzę na temat istotnych czynników wpływających na jej podejmowanie. Opracowywały strategię SMART i robiły analizę SWOT.

Grupa młodzieży, siedzi przy stole