MOPS Bydgoszcz

Rodzina w Centrum

18 i 25 lutego 2017r. – w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” – odbyły się  warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, służące m.in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie. Pierwszy z nich nosił tytuł „Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych”, a drugi – „Jak wychowywać dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym/ niedostosowane społecznie”. Zarówno rodzice zastępczy jak i naturalni poszerzali swoją wiedzę na temat wychowania, poznawania i rozumienia uczuć dziecka oraz własnych. Rozmawiali na temat sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i budowania prawidłowych, zdrowych relacji. Podczas gdy uczestnicy warsztatów poszerzali swoje kompetencje rodzicielskie, dzieci uczestniczyły w kreatywnych zajęciach animacyjnych, pod okiem specjalisty.

Warsztaty dla rodziców naturalnych Warsztaty dla rodziców zastępczych
Ponadto w pierwszym kwartale 2017r. raz na 2 tygodnie odbywały się spotkania grupy wsparcia skupiającej rodziców zastępczych. Grupa wsparcia ma za zadanie dostarczać emocjonalnego wsparcia, służyć wymianie doświadczeń, ta zorganizowana w utworzonym na potrzeby projektu  Centrum Wspierania Rodzin pomaga też wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań w obszarze wypełniania funkcji rodzicielskich a także zapobiega wypaleniu w pełnieniu niełatwej przecież roli rodzica zastępczego.

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą Spotkanie grupy wsparcia