MOPS Bydgoszcz

„Rodzina w Centrum”

Głównym celem projektu „Rodzina w Centrum” jest zwiększenie dostępu do usług wparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim do 30.06.2018 r.

W pierwszym kwartale rodzice naturalni i zastępczy korzystali ze specjalistycznego wsparcia indywidualnego w formie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, psychiatrycznego, mediacji oraz terapii, w zależności od zgłoszonych potrzeb. Odbywały się spotkania grupy wparcia, superwizja rodzin zastępczych, Warsztaty dla rodzin zastępczych i naturalnych oraz Warsztaty dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
W/w formy wsparcia realizowane były na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 272 lub w formie mobilnej. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą