MOPS Bydgoszcz

Podziękowanie CROSS TEAM

Kierownik i Pracownicy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie dziękują CROSS TEAM Bydgoszcz za przekazanie prezentów dla dzieci z rodzin zastępczych..

Jednocześnie chcemy przekazać Państwu wyrazy naszego szacunku za zrozumienie potrzeb i pomoc.

Mamy nadzieję na dalszą współpracę, a przede wszystkim życzymy pomyślności oraz dynamicznego i kreatywnego rozwoju.