MOPS Bydgoszcz

Kolejny dyżur pracownika socjalnego w Klubie Seniora „Bartosz”

W dniu 11.01.2016 r. na kolejnym dyżurze w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w Klubie Seniora „Bartosz” pracownik socjalny tut. Ośrodka udzielał porad z zakresu pomocy społecznej, możliwości korzystania z dofinansowania z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego. Udzielono również informacji dot. korzystania z usług opiekuńczych dofinansowanych przez gminę, oraz usług świadczonych przez agencje opiekuńcze. Zainteresowanym seniorom wskazano rodzaje dokumentów wymaganych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania w celu otrzymania lub zmiany orzeczenia o niepełnosprawności.