MOPS Bydgoszcz

Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start.

Zostałeś zwolniony przez pracodawcę?

„Czas na nowy start” z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy

WEŹ UDZIAŁ W KURSIE DOSTOSOWANYM DO TWOICH INDYWIDUALNYCH POTRZEB!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” PO KL.

Projekt adresowany jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, którzy utracili pracę lub są przewidziani do zwolnienia z przyczyn dot. zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne
i adaptacyjne. Do projektu zapraszamy osoby zarejestrowane we właściwych urzędach pracy, zwolnione po dniu 20 marca 2014 r., z jednej z niżej wymienionych przyczyn:

 • zwolnienie grupowe,
 • wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,
 • redukcja etatów,
 • przyczyny ekonomiczne,
 • porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,
 • likwidacja zakładu pracy.

W ramach Projektu Uczestnicy otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane w Bydgoszczy, Inowrocławiu lub we Włocławku w następującej formie:

 • szkolenie/kurs indywidualny zgodny z potrzebą zgłaszaną przez Uczestnika i diagnozą doradcy zawodowego, m.in. Spawanie metodami MAG i TIG, Fakturowanie, Opiekun osób starszych, Grafika komputerowa, Obsługa kasy fiskalnej, Obsługa maszyn CNC, Przedstawiciel handlowy, Nowoczesny sprzedawca, Kosztorysowanie i wiele innych (WACHLARZ SZKOLEŃ NIEOGRANICZONY).
 • pośrednictwo pracy,
 • warsztaty aktywizacyjne i komunikacji interpersonalnej;

TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w dniach od 25 sierpnia 2014 r. do 5 września 2014 r. powinny złożyć (osobiście, pocztą lub kurierem) następujące dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny,
 • zestaw oświadczeń dla grupy I,
 • zaświadczenie od pracodawcy,
 • kopię świadectwa pracy i kopię wypowiedzenia umowy o pracę (dot. osób zwolnionych),
 • kopię wypowiedzenia umowy o pracę (dot. osób przewidzianych do zwolnienia).

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce: Projekty unijne, Czas na nowy start. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300).

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

w Bydgoszczy w siedzibie PTE przy ul. Długiej 34 w dniu 26.08.2014 r. sali 201 o godz. 10.00.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 52 327 76 59, wew. 8. lub adresem e-mail: rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl