MOPS Bydgoszcz

Aktualności

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

W dniu 25 kwietnia 2017r. odbyło się na terenie ROPS Fordon spotkanie ok. 25 osób w wieku 40+, z podróżnikiem Panem Dariuszem Metel. P. Darek jest znawcą i pasjonatem Azji południowo-wschodniej. Z wielką pasją i dużą dawką humoru opowiadał o…

Rodzina w Centrum

18 i 25 lutego 2017r. – w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” – odbyły się  warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, służące m.in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie. Pierwszy z nich nosił tytuł „Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych”,…

„Rodzina w Centrum”

Głównym celem projektu „Rodzina w Centrum” jest zwiększenie dostępu do usług wparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim do 30.06.2018 r. W pierwszym kwartale rodzice naturalni i zastępczy korzystali ze specjalistycznego…

DZIEŃ OTWARTY W ROPS Bartodzieje

DZIEŃ OTWARTY W ROPS Bartodzieje Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ZAPRASZAMY 27 kwietnia 2017 w godzinach od 9.15 do 13.00 na spotkanie z pracownikami socjalnym w ROPS Bartodzieje, ul. Morska 2 – pomoc w kontaktach z instytucjami – informacje o formach wsparcia dla…

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA SENIORÓW pn. „KOLOROWE ŚWIĘTA”

W dniu 11.04.2017r. odbyło się spotkanie – warsztat plastyczny pn. „Kolorowe Święta”, na które zostali zaproszeni seniorzy zamieszkujący na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Śródmieście” w Bydgoszczy. Podczas warsztatów, w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi, wykonywane były ozdoby świąteczne.…

PRZYJAZNY PATROL 2017

Szanowni Państwo, Informuję, że na mocy zawartych porozumień pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy, Komendą Miejską Policji, Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, podejmowane będą czynności dotyczące wizytowania w środowiskach zagrożonych oraz działania interwencyjne na terenie…