MOPS Bydgoszcz

Zaopiekowani

Usługi opiekuńcze w ramach tzw. „Opieki wytchnieniowej”

Szanowni Państwo, informujemy, iż realizacja usług opiekuńczych, w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej”, zostaje zawieszona do momentu dokonania ostatecznych ustaleń z Instytucją Zarządzającą. O rozpoczęciu realizacji powyższej formy wsparcia niezwłocznie Państwa poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Za…