MOPS Bydgoszcz

Dofinansowanie DRON

Informujemy, iż w dniu bieżącym dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania z programu Aktywny Samorząd – moduł I, otrzymują osoby, które w rankingu punktowym uzyskały powyżej 85 pkt. Jednocześnie informujemy, iż punktacja ta zostanie obniżona, w…

Zakończono remont budynku administracyjno-socjalnego i gospodarczego

Zakończono remont budynku administracyjno-socjalnego i gospodarczego

Inwestycja pn. „Remont budynku administracyjno-socjalnego i gospodarczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy ‚Niezapominajka’ oraz Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dofinansowana została przez samorząd województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.